Boligmenu

Miljøbeskyttelse

At tænke "grønt" er nødvendig både på lokalt, nationalt og globalt plan, hvis der skal sikres en fremtid for menneskene her på kloden.

Selv om miljøbeskyttelsen i Danmark ligger på et højt niveau i forhold til mange andre lande, belaster industri, landbrug, transport og husholdninger stadig vore omgivelser så voldsomt, at det forringer natur- og miljøforholdene mange steder. Vi forsøger, at være en af de mange små virksomheder i Danmark, hvor vores håndværker fortrinsvis bruger miljø rigtige produkter.